Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - Portal internetowy

Biuletyn Informacji Publicznej

  • slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png
Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Mamo, Tato, co Wy na to – Nasze wędrowanie nigdy nie ustanie

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11 oraz Rada Osiedla nr 7 w Policach

W dniu 07.05.2016r. wspólnie z rodzicami i dziećmi wybraliśmy się na rajd pieszy. 

 

Dzienny Domu „Senior-WIGOR”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”

Dom mieści się przy ul. Korczaka 17 w Policach , a głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” jest zapewnienie wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego. Działalność bieżąca Domu związana będzie m.in. z zapewnieniem i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.

 

Mamo, Tato, co Wy na to - Nasze wędrowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11   
oraz Rada Osiedla nr 7 w Policach

Serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 na rodzinny rajd pieszy pt.: „Nasze wędrowanie nigdy nie ustanie”

 

Asystent Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na stanowisko asystenta rodziny i zaprasza do składania ofert na realizację zadań w charakterze asystenta rodziny

Forma zawarcia umowy - umowa cywilnoprawna zlecenie w okresie od  maja 2016 r.

Start programu ,,Rodzina 500 +’’

Od 1 kwietnia 2016r. możnas składać wnioski o świadczenie wychowawcze.

Aktualne wzory wniosków można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Link bezpośredni do wniosku o świadczenia wychowawcze. (edytowalny pdf)

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9640/1/1/WNIOSEK%20RODZINA%20500%20MNIEJSZA.pdf

 

Ministerstwo przygotowało również różne materiały edukacyjne i wyjaśniające aby pomóc wypełnić wniosek:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Jednym z materiałów pomocniczych są scenariusze jakie mogą się zdarzyć przy wypełnianu wniosku. Najliczniejszym przypadkiem będzie składanie wniosku na drugie i kolejne dziecko ze względu na przekroczony próg dochodu 800 zł na domownika. Taki przypadek jest opisany w Scenariuszu 4 (link bezpośredni).

Asystent Rodziny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach ogłasza  nabór na stanowisko asystenta rodziny i zaprasza do składania ofert na realizację zadań w charakterze asystenta rodziny

Forma zawarcia umowy - umowa cywilnoprawna zlecenie w okresie od  kwietnia  2016 r.

Mamo, Tato, co Wy na to - Palmy wielkanocne

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11 oraz Rada Osiedla nr 7 w Policach

Serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  na zajęcia warsztatowe pt.:  „Palmy wielkanocne oraz ozdoby świąteczne”

 

Program ,,Rodzina 500 +’’

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze.


1. Wydawanie wniosków:
od  21 marca 2016r.

Punkt główny -   Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Siedlecka 2a

Dział Świadczeń Rodzinnych   - I  piętro
oraz parter – pokój nr 10

w godzinach  od   8.00 - 15.30

2. Przyjmowanie i wydawanie wniosków:
od 1 kwietnia 2016r.

Punkt główny  -  Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Siedlecka 2a

Dział Świadczeń Rodzinnych   - I  piętro
oraz parter – pokój nr 10

w godzinach   od  8.00 - 18.00

tel: 91 42 43 843

 

Dodatkowe punkty:


Biblioteka Filia Nova - ul. Bankowa 5b/9 ( wejście od ul. Bankowej )     

w godzinach:  - poniedziałek      od  10.00 - 15.00
- wtorek - piątek  od 10.00 - 18.00
        

Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Piaskowa 97

od poniedziałku do piątku - w  godzinach od 10.00 - 18.00
 

Strona 1 z 15