Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - Portal internetowy

Biuletyn Informacji Publicznej

  • slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png
Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Pomagajmy innym

Widzisz - Reaguj - Dzwoń

Od kilkunastu dni utrzymują się bardzo niskie temperatury, które są szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych i pod wpływem alkoholu. Na mrozy narażone są również osoby samotnie mieszkające, chore, starsze oraz dzieci.  

Mamo, Tato, co Wy na to - Rodzicom moich Rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Publiczne nr 11   
oraz Rada Osiedla nr 7 w Policach

Serdecznie zapraszają Rodziców wraz z Dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 na zajęcia warsztatowe pt.: „Rodzicom moich Rodziców – zabawy plastyczne z Mamą lub Tatą”

 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie  ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pamiętaj o mnie – Senior dla Seniora

W Jednym z naszych celów podczas spotkania w ramach „Kawiarni” było wyłonienie aktywnych seniorów, którzy chcieliby zaangażować się w pracę jako wolontariusze.  Z naszego rozeznania w środowisku lokalnym wynikało, że na terenie Polic zamieszkuje coraz więcej osób starszych, schorowanych i samotnych, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mają możliwości uczestniczenia w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

Zmiany w postępowaniu o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego!

Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje,  że  z dniem 01 stycznia 2017 roku  wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej w zakresie dot. ustalania uprawnień do zasiłku stałego  /Dz. U. z 2016r,  poz. 2174/.

Wigilia 2016

W dniu 22.12.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców naszej Gminy. Spotkania te są tradycją, na trwałe wpisaną w kalendarz uroczystości. Czekają również na nie nasi goście, dla wielu z nich jest jedyna okazja gdzie mogą zasiąść do wspólnej kolacji, podzielić się opłatkiem i wspólnie koledować.

Kawiarnia dla Seniora

Powyższe działanie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez seniorów w zakresie aktywnej integracji oraz wynika z wcześniejszego rozeznania potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest aktywizacja starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjająca integracji społecznej, utrzymaniu więzi międzypokoleniowej oraz wzmocnienie potencjału osób starszych.

Zmiany w przyjmowaniu odzieży

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że posiada obecnie w magazynie znaczną ilość odzieży używanej. W związku z powyższym od dnia 16 listopada 2016 roku do odwołania nie będzie przyjmowana odzież od mieszkańców.

 

Jednocześnie informuję, że magazyn z odzieżą używaną nadal będzie wydawać odzież osobom potrzebującym.
Magazyn będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

Strona 1 z 17