Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - Portal internetowy

Biuletyn Informacji Publicznej

  • slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png
  • slide5.png
Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach

Kawiarnia dla Seniora

Powyższe działanie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez seniorów w zakresie aktywnej integracji oraz wynika z wcześniejszego rozeznania potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest aktywizacja starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjająca integracji społecznej, utrzymaniu więzi międzypokoleniowej oraz wzmocnienie potencjału osób starszych.

Zmiany w przyjmowaniu odzieży

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że posiada obecnie w magazynie znaczną ilość odzieży używanej. W związku z powyższym od dnia 16 listopada 2016 roku do odwołania nie będzie przyjmowana odzież od mieszkańców.

 

Jednocześnie informuję, że magazyn z odzieżą używaną nadal będzie wydawać odzież osobom potrzebującym.
Magazyn będzie czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

Praca - Pracownik Socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza
NABÓR NA ZASTĘPSTWO
Pracownik Socjalny w Dziale Pracy Socjalnej
W Ośrodku Pomocy Społecznej

Ankieta do opracowania Strategii

W miesiącu październiku bieżącego roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017-2026.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Police.  Wyniki ankiety pomogą w zaplanowaniu efektywnych działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach informuje, że od września 2016 roku jest realizowany Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej /POPŻ/ 2014-2020 – Podprogram 2016, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Nie wyrzucaj oddaj innym

Prosimy o przekazywanie przedmiotów gabarytowych na rzecz potrzebujących


Obecnie pilnie potrzebujemy mebli kuchennych oraz 2 tapczanów

Osoby posiadające dary do przekazania prosimy o kontakt na nr sekretariatu - 91 42 43 840

 

 

Praca - Pracownik Socjalny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
Pracownik Socjalny w Dziale Pracy Socjalnej
W Ośrodku Pomocy Społecznej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016-2017

Od 1 sierpnia 2016 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017.

Wnioski należy składać:
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Siedleckiej 2 A w Policach    ( parter – pokój nr 10  w godz. od 7:30 do 15:15 od poniedziałku do piątku)
- za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny
- przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Siedlecka 2a
72 – 010 Police

Strona 1 z 17